Agron Malaj - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Mat

Foto e Anonim
Agron Malaj - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Mat

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të z. Agron Malaj, Kryetar i Bashkisë Mat

1. Më shumë mundësi shkollimi për të rinjtë.

2. Më shumë parqe dhe lulishte për fëmijët dhe të moshuarit.

3. Më shumë shkolla dhe kopshte për edukimin e brezit të ri.

4. Përmirësimin e gjendjes së rrugëve.

5. Sigurimin e ndriçimit.

6. Më shumë kanale vaditëse dhe furnizim me ujë të pijshëm.

7. Ndryshime në stadiumin “Liri Ballabani”.

8. Rehabilitimi i ujrave të zeza.

9. Më shumë mundësi punësimi.

 

Burimi: Bashkia Mat - Koordinatori për të drejtën e informimit