Gjolek Guci - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Memaliaj

Foto e Anonim
Gjolek Guci - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Memaliaj

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të z. Gjolek Guci, Kryetar i Bashkisë Memaliaj

(Qershor 2019)

1. Do ta nisim punën tonë me ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe ujësjellësat, që janë jetike për zhvillimin e zonës;

2. Do punojmë fort për të krijuar vende të reja pune për bashkinë e Memaliajt dhe gjithë qytetit;

3. Së bashku me skuadrën e Memaliajt do bëjmë më të mirën për shumë projekte që kemi nisur dhe për ato që do nisim së shpejti.

Burimi: http://ata.gov.al/2019/06/23/guci-do-punojme-fort-per-te-krijuar-vende-te-reja-pune-ne-bashkine-e-memaliajt/


Premtimet e arritura

 1. Rehabilitimi total i rrugës së Izvorit, Nj. Adm. Luftinjë. 
 2. Pastrimi i mbetjeve, zhbllokimi i tombinove, hapja e kanalit kullues, nivelimi dhe shtrimi i rrugës me çakull në segmentin Martalloz – Vagalat, Nj. Adm. Luftinjë.
 3. Sistemimi i rrugës Arrëz e Madhe – Arrëz e Vogël, Nj. Adm. Luftinjë.
 4. Sistemimi i rrugës 1 km, me hapjen e kanaleve anësore, nivelim dhe zgjerim si dhe shtrimin me rërë bituminoze, në fshatin Lulëzim, Nj. Adm. Krahës.
 5. Sistemimi i rrugës rreth 2 km në lagjen “Bofëng” në fshatin Kallëmb, Nj. Adm. Memaliaj Fshat. Ndërhyrja përfshiu hapjen e kanaleve anësore, vendosjen e tombinove, zgjerimin dhe shtrimin e rrugës me çakull.
 6. Ndërtimi i murit rrethues, vendosja e kangjellave dhe portës hyrëse në shkollën “Ormën Selami” në fshatin Qesarat, Nj. Adm. Qesarat.
 7. Shtrimi me rërë bituminoze i 400 m linear rrugë në fshatin Bylysh, Nj. Adm. Memaliaj Fshat.
 8. Ndërtimi i këndit të lojërave për fëmijët e fshatit Vasjar, Nj. Adm. Memaliaj Fshat. 
 9. Ndërtimi i këndit të lojërave për fëmijët e fshatit Lulëzim, Nj. Adm. Krahës.
 10. Sistemimi dhe shtrimi me çakull i rrugës së varrezave në lagjen “Bregatov” të fshatit Zhulaj, Nj. Adm. Krahës.
 11. Rehabilitimi me zgarë hekuri dhe beton i rrugës në lagjen “Hasanbegaj” në fshatin Kalivaç, Nj. Adm. Krahës.
 12. Sistemimi dhe sheshimi i rrugës së varrezave në Luxa si dhe i rrugës në lagjen “Ziaj” të fshatit Memaliaj, Nj. Adm. Memaliaj Fshat.
 13. Sistemimi i segmentit rrugor prej 1 km që lidh lagjen “Lamaj” me rrugën nacionale, në fshatin Toç, Nj. Adm. Qesarat.
 14. Sistemimi i rrugës së varrezave në lagjen “Llakaj” të fshatit Çerrilë, Nj. Adm. Memaliaj Fshat.
 15. Sistemimi me çakull i rrugës së teqes në fshatin Memaliaj, Nj. Adm. Memaliaj Fshat.
 16. Sistemimi i rrugës së lagjes “Haxhiaj” në fshatin Krahës 2, Nj. Adm. Krahës. Ndërhyrja përfshiu hapjen e kanaleve anësore dhe shtrimin e rrugës me çakull.
 17. Rehabilitimi i rrugës 3.5 km Damës – Kashisht, Nj. Adm. Memaliaj.
 18. Sistemimi i ndriçimit publik, me vendosjen e llambave LED në hyrje të qytetit Memaliaj, përgjatë rrugës nacionale.
 19. Sistemimi i ndriçimit publik me vendosjen e llambave të teknologjisë LED në rrugët hyrëse të fshatrave Qesarat dhe Iliras, Nj. Adm. Qesarat.
 20. Përfundoi rikonstruksioni i segmentit rrugor Bylysh – Vagalat – Maricaj - Arrëz e Madhe - Arrëz e Vogël - Qafa e Kiçokut. Ndërhyrja përfshiu zgjerimin e rrugës, hapjen e kanaleve anësore, vendosja e tombinove, sistemimin e rrugës me çakull për të përfunduar shtrimin me shtresë binder.
 21. Largimi i mbetjeve urbane përgjatë rrugës nacionale dhe shtratit të lumit Vjosë.
 22. Riparimi me rërë bituminoze, hapja e kanaleve anësore si dhe pastrimi i tombinove në rrugën Tosk Martalloz, Nj. Adm. Luftinjë.
 23. Sistemimi i rrugës së fshatit Dervishaj, Nj. Adm. Luftinjë.
 24. Ndërtimi i këndit të lojërave për fëmijët e fshatit Qesarat, Nj. Adm. Qesarat.
 25. Rehabilitimi i urës së amortizuar në fshatin Tosk Martalloz, Nj. Adm. Luftinjë.
 26. Sistemimi i rrugës në lagjen “Lalaj” dhe i rrugës që lidh lagjen “Lalaj” dhe “Belike”, fshati Çerrilë, Nj. Adm. Memaliaj Fshat.
 27. Sistemimi i rrugës rreth 2 km nga Qafa e Mirinës në drejtim të fshatit Mirinë, Nj. Adm. Memaliaj Fshat.
 28. Ndërtimi i këndit të lojërave për fëmijët e fshatit Çerrilë, Nj. Adm. Memaliaj Fshat.
 29. Rihapja e kopshtit me drekë për fëmijët në qytetin Memaliaj.
 30. Përfundoi zgjerimi dhe nivelimi i rrugës nga “Qafa e Damushit” në fshatin Allkomemaj të Njësisë Administrative Krahës deri në teqen e Rabies në Njësinë Administrative Luftinjë.
 31. Ka përfunduar ndërtimi i urës “Bailey” në fshatin Izvor, Nj. Adm. Luftinjë. Ura u montua në një kohë të shkurtër dhe është funksionale dhe në shërbim për banorët e fshatit Izvor, si dhe për banorët e fshatit Gllavë e Vogël dhe Luftinjë 2.
 32. Rehabilitimi i rrugës së varrezave në fshatin Lulëzim, Nj. Adm. Krahës. Ndërhyrja përfshiu hapjen e kanaleve anësore, vendosjen e tombinove dhe shtrimin e rrugës me beton.
 33. Përfundoi rehabilitimi i rrugës kryesore në fshatin Qesarat, Nj. Adm. Qesarat.
 34. Sistemimi me zgarë hekuri dhe beton i pjesës së rrugës në lagjen “Basha” si dhe pjesën malore të lagjes “Sinaj” në Memaliaj.
 35. Sistemimi me ndriçues LED i qendrës dhe i disa rrugëve të fshatit Vasjar, Nj. Adm. Memaliaj Fshat.
 36. Rehabilitimi me infrastrukturë të përshtatshme i oborrit para Bashkisë dhe Kopshtit të Fëmijëve në Memaliaj.
 37. Mbjellja e pemëve me qëllim shtimin e hapësirave të gjelbërta rreth stadiumit “Karafil Çaushi” në qytetin Memaliaj.
 38. Ndërtimi i këndit të lojërave në fshatin Izvor, Nj. Adm. Luftinjë.
 39. Rehabilitimi dhe shtrimi me pllaka betoni i trotuarit “Memo Nexhipi” në qytetin Memaliaj. Gjithashtu në krahun e majtë të rrugës u vendosën ndriçues LED.
 40. Pastrimi dhe sistemimi i urës së vjetër e cila njihet me emrin “Ura e Parë” në qytetin Memaliaj.
 41. Sistemimi dhe përmirësimi i rrugës Kiçok – Buz, Nj. Adm Buz.
 42. Pastrimi i aksit rrugor Gllavë – Buz si dhe hapja e kanaleve kulluese në të dyja anët e rrugës.
 43. Pastrimi dhe sistemimi i zonës së njohur si “ish-parafabrikatet” si dhe i rrugës “Rrapo Çela” në qytetin Memaliaj.
 44. Pastrimi, sistemimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese përgjatë rrugës rurale që lidh aksin nacional me teqen e Harakopit, si dhe lagjet “Haxhiaj” dhe “Bregamemaj” në fshatin Krahës i Sipërm, Nj. Adm. Krahës.
 45. Rehabilitimi i aksit rrugor Berat – Buz – Ballaban në Bashkinë Memaliaj.
 46. Rehabilitimi i rrugës në fshatin Anëvjosë, Nj. Adm. Qesarat.
 47. Vendosja e tabelave orientuese për vendndodhjen e qytetit Memaliaj dhe fshatrave në juridiksionin territorial të tij.
 48. Rehabilitimi i rrugës rurale prej 5 km në fshatin Muçodemaj, Nj. Adm. Luftinjë.

Premtime pjesërisht të arritura (në proçes)

 1. Vijojnë punimet për sistemimin e rrugës në lagjen “Lalaj” të fshatit Çerrilë, Nj. Adm. Memaliaj Fshat.
 2. Kanë nisur punimet për ndërtimin e këmbëve të urës mbi përroin e Shalsit në fshatin Selckë e Vogël, Nj. Adm. Buz. 
 3. Në Njësinë Administrative Krahës vijon puna për rehabilitimin e 1000 m linear rrugë në fshatit Lulëzim.
 4. Vijon puna për rehabilitimin e aksit rrugor prej 4 km, nga rruga kryesore deri në lagjen “Haxhiaj” në fshatin Komar, Nj. Adm. Buz.
 5. Vijon rehabilitimi i aksit rrugor që lidh rrugën nacionale me qendrën e fshatit Toç, Nj. Adm. Qesarat.
 6. Vazhdojnë punimet për rehabilitimin e aksit rrugor nga Njësia Administrative Luftinjë deri në Njësinë Administrative Buz.
 7. Vijon puna për rehabilitimin e rrugës së fshatit Kashisht, Nj. Adm. Memaliaj Fshat.
 8. Vijojnë ndërhyrjet për rehabilitimin e rrugës “Vjosa” në fshatin Lulëzim, Nj. Adm. Krahës.
 9. Vazhdojnë punimet për rehabilitimin e rrugës Tosk Martalloz-Maricaj, Nj. Adm. Luftinjë.
 10. Vijon puna për sistemimin e rrugës Koshtan – Kamçisht, Nj. Adm. Qesarat.
 11. Nisin punimet për Ujësjellësin e Ri rreth 80 km rrjet kryesor e i brendshëm, në shërbim të fshatrave të Memaliajt për furnizim me ujë të pijshëm 24 orë.
 12. Vijojnë punimet për rikonstruksionin e godinës së ish-kinemasë dhe ambjenteve të saj ndihmëse në qytetin Memaliaj.

Burimi: https://www.facebook.com/bashkiamemaliaj1