Juliana Memaj - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Dimal (Ura Vajgurore)

Foto e Anonim
Juliana Memaj - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Dimal (Ura Vajgurore)

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të zj. Juliana Memaj, Kryetare e Bashkisë Ura Vajgurore

 1. Do të vijojmë me projektet të cilat nxitën zhvillimin e qëndrueshëm të zonës;
 2. Vizioni im për mandatin e dytë lidhet me amplifikimin e identitetit të bashkisë duke e parë si portë hyrëse drejt Beratit, që turistët ta konsiderojnë një pikë të bukur ndalëse para se të shkojnë në Berat;
 3. Kemi një projekt për fazën e dytë të mbrojtjes lumore që do të vazhdojë, po ashtu ndërtimi i dy urave që do të jenë brand i qytetit tonë për ta bërë atraktiv;
 4. Në fokus do të kemi edhe zhvillimin e artit dhe të kulturës me një projekt për vënien në punë të teatrit bashkëkohor.

Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/18/memaj-koha-per-bashkine-e-gjenerates-tjeter-ne-uren-vajgurore/


Premtimet e arritura

 1. Ndriçimi publik në funksionalitet të plotë në fshatin Agim, Njësia Administrative Poshnje.
 2. Ndriçimi publik në funksionalitet të plotë në fshatin Goriçan Qendër, Njësia Administrative Kutalli.
 3. Fshati Donofrosë pajiset me ndriçim publik funksional. 
 4. Shkollë e re në fshatin Samaticë, Njësia Administrative Kutalli.
 5. Pastrimi i kanaleve kulluese në fshatin Goriçan, Njësia Administrative Kutalli.
 6. Riparimi i godinës së shkollës 9-vjeçare në Drenovicë, Njësia Administrative Kutalli.
 7. Riparimi i ambienteve të shkollës 9-vjeçare "5 Maj", në lagjen "4 Shtatori" në Njësinë Ura Vajgurore.
 8. Ka përfunduar instalimi i 20 shtyllave ndriçimi me panele diellore, në fshatin Konizbaltë.
 9. Rikonstruksioni i godinës së shkollës së mesme të bashkuar “Astrit Hyka” në Kutalli.
 10. Shesh i ri midis pallateve në lagjen 18 Tetori.
 11. Në Rërëz, përfundoi puna për pastrimin e kanaleve kulluese që u shërbejnë 200 hektarëve tokë bujqësore
 12. Mirëmbajtja e hapësirave publike në fshatin Skrevan, Njësia Ura Vajgurore.
 13. Pastrimi i kanalit që fillon nga Këneta dhe përfundon në Suk të Roskovecit, në Goriçan. Kjo mirëmbajtje prek disa fshtra si Goriçan, Samataicë, Drenovicë dhe Rërëz.
 14. Rivendosja në funksion të plotë e rrjetit të ndriçimit, hapja e rrugëve të arrave, sinjalistika dhe hapja e kanaleve kulluese, në Konezbaltë, Njësia Ura Vajgurore.
 15. Zhbllokimi i tombinove në rrugën kryesore që lidh fshatin Slanicë me atë Donofrosë.
 16. Pastrimi dhe hapja e kanalit që nis nga lagja Gllavanjakët në Njësinë Poshnje. Ky kanal është në funksion të plotë për një sipërfaqe prej 20 hektarë tokë.
 17. Përfundimi i punimeve për rehabilitimin e qendrës së fshatit Donofrosë, Njësia Administrative Cukalat.
 18. Ndriçim publik funksional, pastrimi i zonës nga mbetjet si dhe hapja e rrugëve të arrave në fshatin Vokopolë, Njësia Ura Vajgurore.
 19. Riparimin i trotuareve nga punonjësit e mirëmbajtjes.
 20. Hapja e kanaleve kulluese në Hingë, Njësia Administrative Poshnje.
 21. Rikualifikimi urban i sheshit midis pallateve në qendër të qytetit.
 22. Në Kutalli ka përfunduar një pjesë e sistemit të ri të ndriçimit.
 23. Ndërtimi i murit mbrojtës të kanalit ujitës në rezervuarin e Protoduarve të Njësisë Kutalli.

Burimi: https://www.facebook.com/MemajJuliana


Premtime të arritura pjesërisht (në proçes)

 1. Në lagjen "4 Shtatori", ka nisur puna për ndërtimin e kopshtit të ri, në një godinë 2 katëshe.
 2. Në Syzes, kanë nisur punimet për ndërtimin e kopshtit të ri që do t'i shërbejë komunitetit të kësaj zone.
 3. Vijojnë punimet për hapjen e 9000 metra kanal që do të kalojnë në fshatrat Guri i Bardhë, Çiflik dhe Arëz.
 4. Në Pashalli dhe lagjja “28 Nëntori”, po punohet për vendosjen e rrjetit të ri të ujësjellësit për këto zona duke ndihmuar banorët në përmirësimin e furnizimit me ujë.
 5. Në Poshnje po rehabilitohet kanali me gjatësi 1 km. Përmës kësaj ndërhyrje u vihet në ndihmë 50 ha tokë bujqësore.
 6. Vijojnë punimet për ndërtimin e Urës së këmbësorëve mbi lumin Osum, si edhe për rikualifikimin e Urës ekzistuese të qytetit. Urat do të lehtësojnë lëvizjen e banorëve, por njëkohësisht do të kthehen në një atraksion që i jep qytetit më shumë identitet.
 7. Së shpejti fillojnë procedurat për rikonstruksionin e rrugës nacionale rrethrrotullimi i Poshnjes - rrethrrotullimi Roskovec.
 8. Në Drenovicë vijon puna për riparimin dhe vendosjen në funksionalitet të plotë të ndriçimit publik.
 9. Në Konezbaltë, po punohet për hapjen e kanalit prej 4300 metrash, që do të shërbejë për kullimin e ujit të zonës kënetore dhe prurjeve nga Rakova dhe Mbreshtani. Kjo ndërhyrje u vjen në ndihmë 200 hektarëve tokë bujqësore.
 10. Në Çiflik, po vijon puna për pastrimin e kanalit kullues me gjatësi 1.2 kilometër dhe që u vjen në ndihmë 60 hektarëve tokë bujqësore.
 11. Vijon ndërhyrja për mirëmbajtjen e 1 km rrugë që u shërben 45 hektarëve sera në fshatin Goriçan Çlirim, në Njësinë Administrative Kutalli.
 12. Në Goriçan, po vijon puna për hapjen dhe pastrimin e kanalit vaditës Samaticë – Goriçan.
 13. Vijojnë mirëmbajtjen e hapësirave publike në qendër të Urës Vajgurore.
 14. Në Pashalli, lagja Hajdaraj, vijon puna për mirëmbajtjen e hapësirave publike.
 15. Në Dimal po punohet për mirëmbajtjen e hapësirave në Kalanë e Krotinës.
 16. Në Hallaxhias, në fshatin Pashalli, po punohet për mirëmbajtjen e hapësirave publike si edhe për ujësjellësin.
 17. Në fshatin Çiflik të Njësisë Poshnje, po punohet për mirëmbajtjen e rrugëve që do t’u shërbejnë fermerëve që punojnë rreth 200 hektarë tokë.
 18. Në Çiflik, vijon puna në kanalin kullues që mbulon 100 hektarë tokë bujqësore. Në Njësinë Poshnje janë 6 segmente që i përkasin këtij kanali dhe që i jep zgjidhje kësaj zone.
 19. Në Hingë, vijon puna për pastrimin dhe hapjen e kanaleve.
 20. Në fshatin Poshnje, po pastrohet kanali kullues i cili do u shërbejë kryesisht për kullimin e 100 hektarëve tokë bujqësore të këtij fshati.
 21. Në Pashalli po vijon puna për ndërtimin e segmentit të kanalizimeve midis dy depove të ujit. Depo ekzistuese e ujit 1500 m3 do të lidhet me depon e re në Vokopolë. Kjo do të shtojë furnizimin me ujë për komunitetin dhe i jep fund problemeve në këtë zonë.
 22. Vijon puna për krijimin e një sistemi në të mirë të kanaleve në Rërëz, Kutalli, Sqepur, Drenovicë, Samatica dhe Goriçan.
 23. Në fshatin Kuç, vijon puna për hapjen e kanaleve kulluese.
 24. Në fshatin Samaticë, ku punonjësit tanë po vijon puna për hapjen e kanalit kullues që i vjen në ndihmë komunitetit të kësaj zone.
 25. Në fshatin Samaticë, Njësia Administrative Kutalli, po vijon puna për ndërtimin nga e para të shkollës 9 vjeçare “Azbi Shehu”, që do të ofrojë kushte moderne për 300 nxënës të fshatit.

     Burimi: https://www.facebook.com/MemajJuliana