Majlinda Qilimi - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Delvinë

Foto e Aurel Grabocka
Majlinda Qilimi - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Delvinë

Majlinda Qilimi ka lindur në Delvinë, më 10 Maj 1971.

Ka ndjekur studimet e larta në Fakultetin e Shkencave Shoqërore të Universitetit “Eqrem Çabej” , në degën Gjuhë - Letërsi.

Është kualifikuar në vitin 2005 me titullin “Mësues Specialist” si dhe në vitin 2010 me titullin “Mësues i Kualifikuar”. Ka njës sërë eksperiacash si mësuese e lëndës Gjuhë Shqipe dhe Letërsi në disa shkolla 9 –vjeçare.

Ka kryer një sërë trajnimesh mbi mësimdhënien e diferencuar, zgjidhjen e konflikteve ndërmjet nxënësve në shkollë, planifikimin e orëve të lira në shkollë etj.

Është përfshirë gjithashtu në aktivitete shoqërore dhe politike në rrethin e Delvinës. Është anëtare e Partisë Socialiste Delvinë si dhe Anëtare e Forumit të Gruas Socialiste në Delvinë.

CV: 

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të zj. Majlinda Qilimi, Kryetare e Bashkisë Delvinë

1. Rivitalizimi i qendrës duke shtuar hapësira të gjelbra, duke vendosur më shumë stola dhe kënde për fëmijë por edhe duke e kthyer atë në shërbim të biznesit. Më pas do të shtrihemi në të gjitha rrugët e qytetit dhe te ato që lidhin fshatin me qytetin;

2. Ristrukturimi i muzeut do t’i shërbejë turizmit në zonë, duke u ndërthurur edhe me resurset natyrore që zona jonë ka;

3. Ngritja e një qendre sociale të përkujdesjes për shtresat dhe komunitetet më në nevojë të Delvinës.

Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/28/projektet-zhvillimore-per-delvinen-kandidatja-socialiste-nga-rijetezimi-i-komuniteteve-te-ngritja-e-muzeut-historik/