Pali Kolefski - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Pustec

Foto e Aurel Grabocka
Pali Kolefski - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Pustec

Z. Pali Kolefski ka lindur në Pustec por jeton në Korçë, është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Është ekonomist i diplomuar dhe punoi më parë në zyrat e doganave në Korçë

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të z. Pali Kolefski, Kryetari i Bashkisë Pustec

1. Furnizimi me ujë të pijshëm;

2. Largimi i mbeturinave;

3. Ndërtimi i infrastrukturës moderne dhe kanalizimeve;

4. Do të japim mbështetje për arsimin, ndihmë për fëmijët në nevojë, kabinete dhe laboratorë në shkolla;

5. Do të ndërtojmë objekte sportive, terrene për lojëra të fëmijëve që mungojnë;

6. Transparencë të plotë në shpenzimet e burimeve financiare të bashkisë;

7. Çdo qytetar duhet të jetë në gjendje të marrë përgjigje të shpejtë. Kryetari i bashkisë është i qytetarëve dhe zëri i tyre duhet të dëgjohet;

8. Qytetarët duhet të njihen me të gjitha projektet dhe të japin sugjerimet e tyre;

9. Objektivi jonë do të jetë puna dhe tërheqja e investimeve vendase dhe të huaja.

Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/16/pustec-kolefski-ta-kthejme-bashkine-me-te-suksesshme-ne-shqiperi/