Qerim Ismailaj - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Mallakastër

Foto e Aurel Grabocka
Qerim Ismailaj - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Mallakastër

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të z. Qerim Ismailaj, Kryetar i Bashkisë Mallakastër (Qershor 2019)

1. Do të kryejmë rehabilitimin e rrugës që lidhet me autostradën;

2. Do të ndërtojmë rrugët rurale;

3. Investime reale do të ndërmarrim në kanalizime;

4. Do të krijojmë ndërmarrjen për mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore;

5. Pas 30 qershorit do të hapim një faqe të re për bashkinë Mallkastër, me administratë të kualifikuar dhe staf profesional, që do të punojë për të ardhmen e qytetarëve dhe fëmijëve, për punësimin e të rinjve dhe një zhvillim të ri kësaj bashkie;

6. Në bashkëpunim me qeverinë qëndrore do realizojmë marrjen e shumë projekteve të cilat do bëjnë të mundur uljen e papunësisë.

Burimi: http://ata.gov.al/2019/06/14/ismaili-me-30-qershor-i-themi-mjaft-keqqeverisjes-ne-bashkine-mallakaster/