Safet Gjici - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Kukës

Foto e Anonim
Safet Gjici - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Kukës

Z. Safet Gjici lindi në Kukës më 30 Prill 1972. Është i martuar dhe baba i katër fëmijëve.

Ka përfundur arsimin tetëvjeçar dhe atë të mesëm në vendlindje. Studimet e larta, në Akademinë e Policisë “Arben Zylyftari”, i ka kryer për fushën e policisë me arsimim, trajnim të plotë dhe të specializuar, si oficer policie.
Po ashtu, ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës, ku është diplomuar për Drejtësi, në Fakultetin Juridik.

Ai hyri në politikë pas një angazhimi të gjatë në fushën e biznesit.

Në vitin 2001, z. Gjici së bashku me një grup punonjësish me eksperiencë, formoi shoqërinë private të sigurisë “EuroGjici” Security, e cila në një kohë të shkurtër e shtriu fushën e vet të veprimtarisë në gjithë territrin e Shqipërisë, duke dhënë shembullin e një biznesi korrekt dhe profesional.

Në vitin 2007 themeloi Shoqërinë “Kevin Construksion” që operon në fushën e ndërtimit, rikonstruksion dhe infrastrukturë.

Z. Gjici zotëron dy gjuhë të huaja: Anglisht dhe Frengjisht.

Z.Gjici është finacues i disa institucioneve të kultit dhe kontribuesi kryesor i ndërtimit të stadiumit “Zeqir Ymeri”, ku në përfundim të punimeve pritet që shifra e investuar të shkojë afërsisht një milion e dyqind mijë euro. Dëshira për të parë Kukësin në Superligë dhe pasioni i tij për futbollin e kanë shtyrë që të sakrifikojë nga pasuria e familjes së tij për të ngritur një ekip elitar në futbollin shqiptar.

Z.Gjici është President i Futboll Klub Kukësit, prej tre vitesh. Nën drejtimin e tij, ekipi i Kukësit ka thyer rekord, ku ka arritur deri në turin e katërt të Europa League.

Z.Gjici, me aktivitetin e tij privat në fushën e sigurisë dhe ndërtimit është nderuar më shumë çmime, ndërkohë që për kontibutin e dhënë në fushën e futbollit qytetarët e Kukësit e kanë zgjedhur me shumicë votash, si “Personalitet i Vitit 2012”. Këshilli Bashkiak i Kukësit e ka shpallur me vota unanime “Qytetar Nderi” i Kukësit.

U emërua Prefekt i Qarkut Kukës më 27 Mars 2014.

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të z. Safet Gjici, Kryetari i Bashkisë Kukës

1. Përmirësimi i efiçiencës së përgjithshme të strukturave të qeverisjes vendore të Bashkisë Kukës dhe Njësive Administrative;

2. Forcimin e mirë-qeverisjes në bashkëpunim me qytetarët.

3. Përmirësimi i shërbimeve në të gjitha nivelet.

4. Do të aktivizohet “Shërbimi me një ndalesë” ku të gjithë qytetarët të marrin të gjitha shërbimet e kërkuara duke u paraqitur vetëm tek zyra në katin e parë.

5. Mirëmbajtja e rrugëve. Do sigurohet asfaltimi i të gjitha rrugëve që lidhin Njësitë Administrative, konkretisht:

- Njësia Administrative Surroj – Asfaltimi i rrugës Mamëz – Surroj;

- Njësia Administrative Grykë e Çajës – Asfaltimi i rrugës Ura e Lapave – Fshati Fshat;

- Njësia Administrative Kalis – Asfaltimi i rrugës Bushtricë – Kalis;

- Njësia administrative Zapod – Asfaltimi i rrugës Urë – Zapod;

- Njësia Administrative Topojan – Asfaltimi i rrugës kryesore – Shkolla Topojan;

- Njësia Administrative Ujmisht – Asfaltimi i rrugës kryesore – fshati Malqene;

- Njësia Administrative Tërthore – Asfaltimi i rrugës Autostradë – Bardhoc hyrje –dalje;

6. Rehabilitimi i rrugëve të fshatrave, konkretisht:

- Rruga Mustafaj;

- Rruga e brendshme Nangë;

- Rruga e Shtanës;

- Rruga Topojan – Brekijë;

- Rruga Borjes;

- Rruga Osmanaj – Mholaj;

- Rrugët Orgjost dhe Orçikël;

- Rruga e Qamit;

- Rruga Novosej – Kallabak;

- Rruga Fshat – Çajë;

7. Sistemimi i lagjeve të qytetit të Kukësit, konkretisht:

- Sistemimi i Lagjes nr. 6, (ndriçim, rrugë, fasada, lulishte);

- Sistemim-rehabilitim i lagjes nr. 4 dhe 5 (ndriçim, rrugë, trotuare, fasada, lulishte);

- Sistemim rehabilitm i lagjes nr.1 dhe 2 (ndriçim, rrugë, trotuare, fasada, lulishte);

- Sistemim rehabilitim i Gostilit (ndriçim, rrugë, trotuare, fasada, lulishte).

- Sistemim dhe rehabilitim i Lagjes së Re.

8. Sigurimi i strehimit dhe Shërbimit Social, konktetisht:

- Ndërtimi i një pallati për 100 familje të pastreha në qytet nga Enti i Banesave;

- Ndërtimi i 40 banesave në fshatra për familjet në nevojë;

- Mbështetja me kredi pa interes për shtëpi për 200 familje të reja;

- Rivititalizimi i dy objekteve të vjetra të zonës industriale dhe përdorimi për banim;

- Do të dyfishojmë vlerën e ndihmës ekonomike për çdo familje.

9. Ujitja dhe kullimi, konretisht:

- Rehabilitmi i kanaleve vaditëse ekzistuese në të gjithë fshatrat;

- Mbështetja me fonde për të gjithë Njësitë Administrative në mirëmbajtjen e

kanaleve vaditëse;

- Orientimi i donatorëve për të investuar në sektorin e vaditjes;

- Rritja me 300 hektarë e sipërfaqes së vaditur.

10. Për arsimin, konktetisht:

- Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare tek Lagjia e Re;

- Ndërtim i shkollës në Nimçe;

- Rikonstruksioni i shkollës “Avni Rustemi” dhe “B.Curri”;

- Rehabilitimi i objektit të Gjimnazit;

- Rehabilitimi i 10 kopshteve të edukimit parashkollor;

- Sistemimi i shkollave në Kolosjan, Nangë, Bicaj, Lusën, Malqene, Qinamakë;

- Rehabiltimi i shkollave në Bushat, Brekijë, Cernalevë, Bushtricë, Bardhoc, Kollovoz.

11. Për shëndetësinë, konktetisht:

- Ndërtimi i Spitalit të Ri rajonal;

- Rikontruksioni i objekteve brenda shërbimit spitalor;

- Ndërtimi i Qendrave shëndetësore në Qinamakë dhe Brekijë;

- Ndërtimi i ambulancave në Cernalevë, Kollovoz, Shtrezë;

- Pajisja me bazën e nevojshme materiale.

12. Për ujësjellës-kanalizimet, konkretisht:

- Rehabilitmi i kanaleve vaditëse ekzistuese në të gjithë fshatrat;

- Ndërhyrje në rrjetin kryesor të ujësjellësit dhe dyfishimi i orëve me ujë të pijshëm;

- Ndërtim Ujësjellësi në Gostil, Zall-Lusën, Qinamakë;

- Rikonstruksion ujësjellësi Kolsh –Mamëz;

- Ndërtim KUZ për Gostilin, Novosej dhe Breg Lumë;

- Ndërhyrje në kolektorin kryesor në qytet–Artizanat;

- Impianti i pastrimit të ujrave të zeza në tre vend-derdhjet;

- Orientimi i donatorëve për të investuar në sektorin e vaditjes;

- Rritja me 300 hektarë e sipërfaqes së vaditur.

13. Për bujqësinë dhe blegtorinë, konkretisht:

- Regjistrimi i pronësisë së tokës dhe dhënia e çertifikatës së pronësisë për 340 hektarë të zonës Shtrazës dhe Gostilit;

- Përfundimi i regjistrimit të tokave për Njësinë Administrative të Shtiqnit;

- Saktësimi dhe plotësimi i të gjitha kërkesave të familjeve që kërkojnë dokumentacion pronësie;

- Mbështetja për çdo vit e 100 agro-fermave me fonde, pajisje dhe inpute për bujqesinë;

- Ndërtimi i Objektit të Thertores për Bashkinë Kukës;

- Bashkëpunimi me AZHBR–në dhe stimulimi i fermerëve për rritjen e numrit të krerëve;

- Mbështetja e biznesit për ngritjen e një baxhoje qumështi;

- Organizimi i panaireve për promovimin dhe shitjen e produkteve vendase;

- Ngritja dhe forcimi i laboratorëve bujqësore dhe veterinarë.

14. Për kulturën dhe sportin, konkretisht:

- Krijimi i bibliotekës me autorë Kuksianë dhe mbështetja e tyre;

- Organizimi për çdo muaj i një aktiviteti kulturor nga Pallati i Kulturës;

- Ndërtimi i stadiumit të ri “Zeqir Ymeri” për futbollin dhe mbështetja e ekipit të Kukësit;

- Ndërtimi i fushës sportive për ekipet e moshave;

- Rikonstuksioni dhe mbulimi i stadiumit te lojrave me dorë;

- Bashkëpunimi me komunën e Prizërenit dhe Dragashit për festat dhe eventet;

- Mbështetja e ekipit të mundjes në të gjitha veprimtaritë.

15. Shërbimet e pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve, konkretisht:

- Ndërtimi i një landfilli të ri rajonal me mbështetjen e donatorëve;

- Zgjerimi i shërbimit të pastrimit mbetjeve në të gjitha Njësitë Administrative;

- Nga 26 % e teritorit sot, pastrimi do të mbulojë 100 % të teritorit;

- Do shtohen tre makineri të reja dhe do të fillojë ndarja dhe riciklimi mbetjeve;

- Do të sistemohen dhe rehabilitohen varrezat e dëshmorëve;

- Do të zgjidhet çështja e pastrimit të liqenit përmes projekteve konkrete;

- Pastrimi i rrugëve nga bora gjatë dimrit, i cili do të bëhet deri në fshatrat më të largëta.

16. Për turizmin, konkretisht:

- Rruga që lidh Shishtavecin me Dragashin do të bëhët e lirë për lëvizje nga të gjithë turistët;

- Do të mbështetet programi i Qeverisë për sistemimin dhe zhvillimin e dy fshatrave turistik Shishtavec dhe Shtiqën;

- Do të bashkëpunojmë me Qeverinë Shqiptare për ndërtimin dhe vënien në funksionim të aeroportit brenda dy vitesh;

- Muzeu do pajiset me artifakte dhe do bëhet funksional;

- Do mbështetet turizmi liqenor dhe ngritja e fermave të peshkimit duke punësuar rreth 150 veta;

- Do bashkëpunohet me FSHZH-në për asfaltimin e rrugës Kolosjan-Laku i Dardhës;

- Mbështetja e 30 bujtinave që do futen në shërbimin turistik;

- Brenda 3 viteve do mundesohet pelegrinazhi për turistët tek tunelet nëntokësore të Kukësit.

17. Për rritjen e punësimit, konkretisht:

- Mbështetja e grumbulluesve të bimëve mjeksore me tharëse dhe frigorifera;

- Mbështetja e fermerëve me inpute për punimin e tokës, frutikulturën, rritjen e numrit të krerëve dhe daljen në treg;

- Nxitja për ngritjen e 50 fermave të peshkimit dhe bisneseve që do merren me tregtimin e peshkut;

- Organizimi i artizanatit dhe mbështetja e grave artizane për të nxitur punësimin;

- Ndihmesa për krijimin e bisneseve të reja nga të rinjtë;

- Mbështetja e bisneseve që do merren me turizmin;

- Sjellja e dy fasonerive në Kukës dhe punësimi grave;

- Nxitja për punësimin e fermave në sektorin e bletarisë.

Burimi - http://safetgjici.al/platforma-elektorale-per-bashkine-kukes/


Premtimet e arritura

 1. Rehabilitimi i segmentit rrugor Mulliri i Novesej –Turaj, në Njësinë Administrative Topojan.
 2. Rehabilitimi i kanalit vaditës në fshatin Fshat, Njësia Administrative Grykë - Çajë.
 3. Rehabilitimi i kanaleve të ujërave tē bardha dhe të zeza në zonën e ish-kampit, ku përfitojnë 28 familje të kësaj lagjeje.
 4. Pastrimi i mbetjeve në fshatin Novesej, Njësia Administrative Shishtavec.
 5. Terren i ri sportiv në Njësinë Administrative Shishtavec.
 6. Shtrimi me asfalt i rrugëve të brendshme në fshatin Morinë, në Njësinë Administrative Tërthore.
 7. Sistemimi dhe rehabilitimi i rrugës së brendshme të fshatit Bushat, Njësia Administrative Bicaj.
 8. Rehabilitimi i rrugës dhe kanalizimeve të ujërave të zeza në rrugën hyrëse të Tregut.
 9. Shtrimi me asfalt i rrugëve të brendshme në fshatin Bardhoc në Njësinë Administrative Tërthore.
 10. Sigurimi maksimal i kushteve higjieno-sanitare në kopshte dhe çerdhe.
  Për një siguri mbrojtje shëndeti sa më efektive janë realizuar:
  - Sistemimi i nyjeve sanitare në kopshte;

- Rregullimi i oborreve të kopshte;
- Vendosja e shenjave për sigurimin e distancimit social;
- Sigurimi i ujit të rrjedhshëm;
- Dezinfektimi i të gjitha kopshteve;
- Furnizimi i të gjitha kopshteve me materialet higjieno-sanitare dhe dezinfektantët e nevojshëm për t’u siguruar fëmijet dhe stafit mbrojtje maksimale ndaj Covid-19.

 1. Pastrimi i bregut të liqenit me synim largimin e mbetjeve të ndryshme dhe krijimin e një hapësire të shfrytëzueshme nga qytetarët.
 2. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanalit vaditës në Njësinë Administrative Shtiqën.
 3. Pastrimi i kanalit vaditës së fshatit Nangë, Njësia Administrative Bicaj, i cili mbulon shumë hektarë tokë bujqësore të kësaj njësie.
 4. Krijimi i kushteve tërësisht moderne dhe transformimi i terreneve të reja sportive të shkollës “Qazim Shehu” në Njësinë Administrative Shtiqën.
 5. Rindërtimi me standartet më të mira i Qendrës Shëndetësore të Shtiqenit në Kukës.
 6. Përfundon krijimi i një hapësire për parkimin e mjeteve tek tregu agro-ushqimor i qytetit të Kukësit.
 7. Rehabilitimi i rrugës  "Bushtricë - Kalis" në Njësinë Administrative Kalis.
 8. Sistemimi i trotuareve tek rruga e Tregut.
 9. Sistemimi dhe mirëmbajtja e rrugëve në Njësinë Administrative Shtiqën dhe Tërthore.
 10. Rikthimi i ndriçimit në hyrje të qytetit.
 11. Shtrimi i kanalizimeve të ujērave të zeza në Njësinë Administrative Tērthore.
 12. Hapja e rrugës prej 1.2 km në lagjen “Gashi” në fshatin Nangë.
 13. Mirëmbajtja e shëtitores së “Turizmit të vjetër”.
 1. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Nangë, Njësia Administrative Bicaj.
 2. Rehabilitimi i rrugëve në Njësinë Administrative Kolsh, si dhe hapja e kanaleve anësore të rrugës.
 1. Rehabilitimi i rrugës prej 7.2 km "Bicaj - Gabrricë" në Njësinë Administrative Bicaj.
 2. Rehabilitimi i shkollës 9-vjeçare në fshatin fshatin Kolsh.
 3. Rrethimi i kopshtit në fshatin Nangë, Njësia Administrative Bicaj.
 4. Kushte moderne për vogelushēt e kopshtit “1 Qershori”.
 5. Shtrimi me stabilizant i rrugës "Shtiqen -Kënetë" në Njësinë Administrative Shtiqen.
 6. Rikthimi i ndriçimit në gjitha lagjet e qytetit të Kukësit.
 7. Reabilitimi i rrugës në Mamëz dhe Myç – Mamëz, Njësia Administrative Kolsh.
 8. Sistemimi i trotuareve tek rruga e Agjensisë
 9. Rehabilitimi i segmentit rrugor Zapod - Pakisht – Orgjost. 
 10. Rehabilitimi i rrugës në fshatin Surroj, Njësia Administrative Surroj.
 11. Sistemimi dhe rehabilitmi i rrugës kryesore që lidh fshatin Bardhoc me Rrugën e Kombit.
 12. Rehabilitimi i kanalizimeve të ujërave të zeza në fshatin Novosej, Njësia Administrative Shishtavec.
 13. Kushte moderne për vogëlushët e kopshtit në fshatin Bushat.
 14. Riparimi i rrugës në segmentin Ura e Zapodit - Shishtavec, pjesë e rrugës nacionale Kukës-Shishtavec.
 15. Sistemimi i kanalizimeve të ujërave të zeza në Bicaj.
 16. Sistemimi i hapësirave publike pranë shkollës 9- vjeçare “Avni Rustemi”.
 17. Rehabilitimi i shkollës 9-vjeçare në fshatin Fshat, Njësia Administrative Grykë – Çajë.
 18. Lirimi i hapësirave të zaptuara pa leje në Lagjet nr. 4,5 dhe 6 të qytetit.
 19. Rehabilitimi i kopshtit të fshatit Shtiqën, Njësia Administrative Shtiqën.
 20. Rehabilitimi i rrugës në lagjen “Gostil”.
 21. Sistemimi dhe rehabilitimi i rrugës në Lagjen e Re.
 22. Sistemimi i rrugës në fshatin Shtiqën.
 23. Sistemimi i aksit rrugor Topojan – Brekijë.
 24. Rehabilitimi i aksit rrugor Lapaj – Fshat.
 25. Rehabilitimi i aksit rrugor Kalis - Kukës.
 26. Pastrimi i mbeturinave në lagjen nr. 1
 27. Rehabilitimi i shkollës 9-vjeçare “Avni Rustemi” në Kukës.
 28. Pastrimi i Lagjes Drinas në Kukës.
 29. Sistemimi i rrugës më problematike në Njësinë Administrative Shtiqën.
 30. Pastrimi i mbeturinave në “Lagjen e Re” të Kukësit.
 31. Rehabilitimi i shkollës së mesme "Bajram Abdiu" në Bicaj.
 32. Pastrimi dhe rehabilitimi i lagjes Zabel në Kukës.
 33. Largimi i mbeturinave, shartimi i pemëve dekorative dhe sistemimi i stolave lagjen nr. 2 të qytetit.
 34. Largimi i mbi 700 ton mbetje nga lagjia “Muje”, e cila është krijuar vitet e fundit në afërsi të godinës së Policisë Kufitare.
 35. Pastrimi dhe rehabilitimi i Lagjes Gostil në Kukës.
 36. Pastrimi dhe rehabilitimi i varrezave publike në qytetin e Kukësit.
 37. Sistemimi i sipërfaqeve të gjelbëruara, heqja e mbeturinave dhe vendosja e koshave të vegjël në shëtitoren e qytetit të Kukësit.
 38. Pastrimi i mbeturinave dhe barishteve në parkun lagjes nr. 4.
 39. Instalimi i ndriçimit dhe riparimi i shtyllave elektrike në zonat problematike të qytetit, ku nuk ka fare ndriçim.
 40. Sistemimi dhe pastrimi i këndit të gjelbëruar ku qëndrojnë të moshuarit.

Burimi: https://www.facebook.com/BashkiaKukesOfficial