Blerim Shera - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Vorë

Foto e Anonim
Blerim Shera - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Vorë