Eriselda Sefa - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Lushnjë

Foto e Aurel Grabocka
Eriselda Sefa - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Lushnjë

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të znj. Eriselda Sefa, Kryetare e Bashkisë Lushnjë

(Tetor 2015)

1. Do të hapen 1600 vende pune në një ndërmarrje fasone, e cila ka nisur punën në qytetin e Lushnjës.

2. Rikthimi i Universitetit Bujqësor në Lushnjë. Shumë shpejt me mbështetjen e qeverisë, do të nisim punën për ndërtimin e një kampusi universitar.

3. Shumë investime në bujqësi dhe infrastrukturë, për të krijuar kushte të favorshme në zhvillimin e biznesit dhe rritjen e punësimit e të të ardhurave për të gjithë banorët e Lushnjës.

4. Do të hapen rrugët e parcelave.

5. Rehabilitimin e rrugës së fshatit Hajdaraj në Njësinë Administrative Golem.

6. Rehabilitimin e rrugës së fshatit Kurtin në Njësinë Administrative Hysgjokaj.

7. Rehabilitimin e rrugës së fshatit Ballagat në Njësinë Administrative Ballagat.

8. Rehabilitimin e rrugës së Karbunarës.

9. Vëmendje e veçantë do i kushtohet edhe infrastrukturës së institucioneve arsimore. Kemi në plan të restaurojmë të gjitha kopshtet, shkollat dhe të mundësojmë rrethimin e këtyre objekteve.

10. Në zonat e banuara ku nuk kemi kopshte dhe shkolla kur kjo duket e domosdoshme, atëherë do të ndërtojmë të reja.

Burimi: Reporter.al - Pushteti Vendor - http://pushtetivendor.reporter.al/fatos-tushe-bujqesia-do-te-jete-objektivi-im/