Fran Tuci - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Fushë-Arrëz

Foto e Aurel Grabocka
Fran Tuci - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Fushë-Arrëz

Fran Tuci ka kryer arsimin fillor dhe të mesëm në Fushë-Arrëz.

Në moshen 23 vjeçare ka filluar punë si ekonomist oficine në minierën e bakrit Fushë Arrëz nga viti 1986 deri në vitin 1993. Më tej në vitet 1993-1996 ka punuar si Përgjegjës i Parkut të Transportit në Fushë Arrëz.

Nga data 16.06.1996 deri më datë 31.12.1996, ka punuar Përgjegjës i Parkut Rrëshen.

Eksperienca e tij si Përgjegjës Sektori në Minierën e Bakrit Fushë Arrëz vijon nga 01.01.1997 deri me 01.01.2004.

Në vitin 2010 ka mbaruar studimet universitare të ciklit të parë në Fakultetin e Drejtësisë.

Më vonë në vitin 2011 ka drejtuar kompaninë security “KRISTAL ” deri në vitin 2015.

Në vitin 2015 kandidohet nga Pastia Socialiste dhe zgjidhet Kryetar i Bashkisë Fushë Arrëz.

Me 29.06.2018 e në vazhdim është anëtar i Këshillit Lokal Të Paqes- Fushë Arrëz.

Ai gjithashtu disponon çertifikata mbi Lidershipin me temë “Transforming Leadership and Gonvernance Seminar”, çertifikatë nga ASPA me teme “ Ofrimi i Sherbimeve Administrative ne Nivel Vendor”.

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të z.Fran Tuci, Kryetar i Bashkisë Fushë-Arrëz

1. Rikonstruksioni i rrjetit të brendshëm dhe zhvendosja e rrjetit të amortizuar të ujësjellësit që do rezultojë në rritjen e mbledhjes së ujit të pijshëm në rezervuarët respektiv;

2. Rilindja urbane e Fushë Arrëzit;

3. Rritja ekonomike me 5%;

4. Do të kryhet furnizimi me ujë të pijshëm brenda standardeve në gjithë zonën;

5. Do të krijohet një klimë bashkëpunimi mes bashkisë dhe institucioneve të tjera, si arsimi, shëndetësia dhe energjitika;

6. Do të shtohen hapësirat çlodhëse në territorin e bashkisë;

7. Do të kryhet mbështetja e sportit duke financuar ekipet e të rinjve, në futboll por edhe në lojërat e tjera me dorë, alpinizmi dhe sportet dimërore;

8. Do të krijohet një fond dhe do të kryhet promovim i grupit folklorik të moshave të vogla për të ruajtur traditën dhe identitetin;

9. Do të kryhet binjakëzim me qytete të tjera jashtë Shqipërisë;

10. Do të krijohet një bibliotekë për qytetin, me donacione;

11. Do të krijohet një fond për nxënësit me rezultate të larta;

12. Do të organizohen më shumë aktivitete kulturore;

13. Do të shtohen hapësirat sportive në territorin e bashkisë;

14. Do të kthehen në traditë ditët gjeçoviane në fshatin Kryezi;

15. Do të kryhet sistemimi dhe përpunimi i mbetjeve në territorin e bashkisë;

16. Do të kryhet rikthimi i hapësirave të gjelbra të qytetit;

17. Do të kryhet kthimi në zonë të mbrojtur për Munellën dhe më pas kthimi i saj në zonë turistike;

18. Do të kryhet zhvillimi i turizmit shëndetësor;

19. Do të kryhet zhvillimi i turizmit malor;

20. Do të kryhet menaxhim në mënyrë profesionale të bimëve medicinale;

21. Do të ngrihet grup pune për çdo fshat për të evidentuar problemet dhe për të eliminuar konfliktet sociale;

22. Në tremujorin e parë pas zgjedhjeve do të organizohet takimi me përfaqësuesit nga të gjitha zonat për rezultatet e arritura;

23. Do të ketë transparencë për të ardhurat që jep shteti për familjet e varfra, PAK dhe jetimë;

24. . Do të kryhet bashkëpunim me organizatat joqeveritare, institucionet e bamirësisë, për të përmirësuar kushtet e familjeve në nevojë;

Burimi: http://pushtetivendor.reporter.al/fran-tuci-po-kerkojme-investitore-te-hapin-biznese-ne-fushe-arrez/

https://portavendore.al/wp-content/uploads/2019/06/Fush%C3%AB-Arr%C3%ABz-premtimet.pdf