Klement Ndoni - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Këlcyrë

Foto e Anonim
Klement Ndoni - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Këlcyrë

Z. Klement Ndoni ka lindur në Këlcyrë më 10.09.1976.

Ai ka mbaruar arsimin e lartë për degën Administrim Biznesi, Master Niveli II dhe është zotërues i mirë i gjuhës angleze dhe italiane.

Kualifikime të tjera profesionale të z. Ndoni përfshijnë: “Menaxhimi i projekteve publike” Certifikuar ITAP 2010; “Decentralizimi i pushtetit Vendor, hap drejt integrimit europian” certifikate ITAP 2008; Projekt design & management workshop” USAID 2005; Buxhetimi lokal me pjesemarrjen e komunitetit” USAID 2006. Z. Ndoni ka qenë anëtar i Partisë Socialiste që në vitin 1994.

Eksperiencat e tij politike poashtu përfshijnë të qenit anëtar i Asamblesë së PS, qyteti Këlcyrë, anëtar i Asamblesë së PS, rrethi Përmet si dhe anëtar i Asamblesë Kombëtare të PS. Që prej vitit 2011 z. Ndoni ka shërbyer si Kryetar i Bashkisë Këlcyrë.

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të z. Klement Ndoni, Kryetari i Bashkisë Këlcyrë

(2015)

INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE

1. Do të ndërtohet ujësjellësi në territorin e bashkisë 1,5 milion dollarë;

2. Do të rikonstruktohet bulevardi dhe trotuaret e tij;

3. Do të restaurohet qendra e re e qytetit;

4. Do të ndërtohet unaza e re e qytetit;

5. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës për tek varrezat e reja;

6. Do të ndërtohet një shëtitore në zonën Gurore-Mekam;

7. Do të kryhet rehabilitim dhe lyerje e fasadave të pallateve në qytet;

8. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugicave në brendësi të lagjeve në qytet;

9. Do të kryhet ndërtimi i KUZ në lagjen Prrenjas;

10. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës për në fshatin Gur;

11. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës për në fshatin Qaferrap;

12. Do të kryhet sistemim i rrugës që lidh rrugën rurale me qendrën e fshatit Qaferrap;

13. Do të kryhet përfundim i sistemimit të rrugës për në Maleshovë;

14. Do të kryhet përmirësim i furnizimit me ujë të pijshëm për të arritur furnizimin e pandërprerë për 24 orë për qytetin, si dhe në Gurr dhe Prrenjas;

15. Do të përcaktohet çmimi i ujit në konsultim me qytetarët;

16. Do të kryhet rikonstruksion i rrjetit të ndriçimit publik.

ARSIM/KULTURË/SPORT

1. Do të kryhet kthim i klubit të futbollit në shoqëri aksionere;

2. Do të kryhet rikonstruksion i fushës dhe stadiumit "Demir Allamani";

3. Do të mbështetet ngritja e ekipeve të pinpongut dhe shahut;

4. Do të kryhet rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare.

MJEDIS/TURIZËM

1. Do të riorganizohet sistemi i pastrimit në qytete dhe fshatra;

2. Do të kryhet rikonceptim dhe shtim i sipërfaqeve të gjelbëra deri në brendësi të lagjeve në territorin e bashkisë;

3. Do të kryhet dyfishim i numrit të pikave të grumbullimit të mbetjeve dhe pajisja me konteiner të rinj në territorin e bashkisë.

BUJQËSI

1. Do të subvencionohet prodhimi blegtoral në fshatra;

2. Do të subvencionohet sistemi i ujitjes në fshtra;

3. Do të kryhet ndërtimi i një tregu bashkëkohor.

EKONOMI DHE PUNËSIM

1. Do të ndalohet rritja e taksave dhe tatimeve për dy vite.

Burimi: https://portavendore.al/wp-content/uploads/2019/06/Premtime-K%C3%ABlcyr%C3%AB.pdf


Premtimet e arritura

  1. Rikonstruksioni i Shkollës së Mesme “Sejfulla Malëshova” në Këlcyrë.
  2. Rehabilitimi i Urës së Këlcyrës. Strukturat anësore do të shërbejnë për ndarjen e trafikut dhe ecjen e dedikuar për këmbësorët si dhe do të plotësojnë elementët estetikë të urës.
  3. Rikonstruksioni i Qendrës Kulturore Multifunksionale në qytetin e Këlcyrës.
  4. Ndërtimi i ujësjellësave të rinj ruralë në fshatrat Goricë dhe Sukë, Nj. Adm. Sukë.
  5. Hapja dhe rehabilitimi i kanalit vaditës në fshatin Riban, Nj. Adm. Dishnicë.
  6. Investimet për rrjetin e brendshëm të ujësjellësit, kanë siguruar ujë 24 orë për banorët e Këlcyrës.
  7. Rehabilitimi i rrugëve të brendshme të fshatit Katundishtë, Nj. Adm. Dishnicë.
  8. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në fshatin Guri i Këlcyrës.

Burimi: https://www.facebook.com/bashkia.kelcyre