Liman Morina - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Has

Foto e Anonim
Liman Morina - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Has

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të z. Liman Morina, Kryetari i Bashkisë Has

1. Ndërtimi i rrugëve që lidhin njësitë administrative me rrugën nacionale;

2. Ndërtimi i shkollave të reja dhe rikonstruksioni i atyre ekzistuese.


Premtimet e arritura

  1. Rikonstruksioni i palestrës Krumë dhe Qendrës së Kulturës.
  2. Asfaltimi i rrugës së fshatit Zahrisht.
  3. Reabilitimi i rrugës së lagjes “Peka” dhe “Dida”.
  4. Rikualifikimi urban.
  5. Reabilitimi i skemave ujitëse (4 projekte).
  6. Reabilitimi i trotuareve të brendshme të qytetit Krumë.
  7. Reabilitimi i lulishteve të qytetit.
  8. Ndërtimi i shkollës Letaj, Njësia Administrative Golaj.
  9. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare "Rexhep Hoxha", Tregtan, Njësia Administrative Fajza.

Burimi: https://www.facebook.com/bashkiahas2015