Redjan Krali - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Kavajë

Foto e Anonim
Redjan Krali - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Kavajë

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të z. Redjan Krali, Kryetar i Bashkisë Kavajë

(Qershor 2019)

1. Bashkia do t’i rikthehet njerëzve me vizion, njerëzve të punës dhe një administrate të ndershme;

2. Do të sistemojmë kanalet kulluese dhe vaditëse:

3. Do të kemi projekte për vitalizimin e zonës urbane;

4. Do të sistemojmë infrastrukturën;

5. Do të përmirësojmë sistemin e ujit të pijshëm;

6. Mirëqënie dhe zhvillim i turizmit.