Tërmet Peçi - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Tepelenë

Foto e Anonim
Tërmet Peçi - Kryetar Bashkie, PS, Bashkia Tepelenë

Z. Tërmet Peçi lindi në Tepelenë më 31 Gusht 1972. Pas fitores së partisë socialiste është kryetar i bashkisë së Tepelenës, që prej majit 2011.

 

Premtimet elektorale: 

Premtimet elektorale të z. Tërmet Peçi, Kryetari i Bashkisë Tepelenë

 1. Zhvillimi ekonomik i zonës;
 2. Do të investoj për ta kthyer Tepelenën në një destinacion turistik;
 3. Zgjidhja e problemit të punësimit. Kjo do të arrihet nëpërmjet bashkëpunimit me qeverinë shqiptare dhe me projekte të reja që të përfitojmë nga fondi i nxitjes së punësimit;
 4. Afrimi i bizneseve të mëdha për të hapur këtu, fabrikat e tyre, ndërkohë që bashkia do të krijojë mundësinë për të gjetur objektet se ku do të vendosen;
 5. Një repart fason është në proces ku fillimisht do të punësohen rreth 100 persona;
 6. Fokusi kryesor i bashkisë do të jetë, menaxhimi dhe administrimi në bashkëpunim me fshatarët e gjithë këtyre zonave, të produkteve të tyre, për ti bërë jo vetëm të konkurrueshëm për tregun vendas, por për të sjellë të ardhura të mjaftueshme për familjet e tyre dhe sigurisht nxitjen e punësimit;
 7. Nëpërmjet projekteve me Ministrinë e Bujqësisë do të punojmë për të vënë në eficencë të plotë gjithë sistemin e vaditjes që është problematik;

Premtimet e arritura

 1. Përfundimi i rrugës Tepelenë – Salari.
 2. Hapja e bypass-it të Tepelenës për qarkullimin e automjeteve duke lehtësuar në këtë mënyrë lëvizjen drejt jugut. Projekti përfshiu gjithashtu edhe ndërhyrjet rehabilituese në skarpatet e kalasë së Ali Pashë Tepelenës dhe urës së vjetër me harqe, si dhe krijimin e një hapësirë të re lëvizëse për këmbësorët.
 3. Ndërtimi i qendrës së fshatit Sinanaj në Njësinë Administrative Lopës.
 4. Rehabilitimi i fasadave të ndërtesave në pjesën veriore të qytetit të Tepelenës.
 5. Asfaltimi i rrugëve të brendshme në qytetin e Tepelenës.
 6. Rehabilitimi i gjithë aksit rrugor nga "Kryqëzimi - ish shtëpia e oficerave" - "Kryqëzimi i rrugës së Spitalit" në përfundim me "Komisariatin e Policisë.
 7. Pastrimi dhe krasitja e lulishteve si në qëndrat e banuara, lagje, po ashtu edhe në zonat rurale. Pastrimi i varrezave publike.
 8. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese dhe vaditëse në dy fushat bujqësore për fshatrat, Luzat dhe Kodër-Lekël.
 9. Zëvendësimi i urës prej druri në fshatin Bënçë, me një urë “pasarelë” me konstruksion metalik.
 10. Ndërhyrje në kanalet kulluese dhe rrugët dytësore në fshatrat e Njësive Administrative Qendër, Kurvelesh dhe Lopës.
 11. Rehabilitimi i rrugës në Njësinë Qendër, fshatin Lekël.
 12. Bypass-i i Tepelenës, një nga investimet më të mëdha dhe strategjike të zhvilluara ndonjëherë në qytet. Rehabilitimi i Aksit Tepelenë-Vlorë, ku përfshihet ana veri-perëndimore (poshtë kalasë) e cilësuar si "Unaza e Madhe". Gjithashtu zgjerimi dhe rehabilitimi i skrapatave në të dyja kahet e aksit.
 13. Shndërrimi i ish-kinemasë të qytetit të Tepelenës, në një kantier punësimi.
 14. Hapja dhe rehabilitimi i 200 m kanale dhe 8 pusetave në lagjen “15 Shtatori” (rrjeti KUZ)
 15. Ndërhyrje në bllokun e lagjes "Mustafa Matohiti" për çlirimin e hapësirës publike ku do të ndërtohet një kënd lojërash për fëmijët.
 16. Rikonstruksioni i rrugës së Lopësit.
 17. Asfaltimi i rrugës së fshatit Gusmar, Nj. Adm. Kurvelesh.
 18. Rehabilitimi i shëtitores buzë Vjosës.
 19. Zyrë e re shërbimesh ADISA në bashkinë Tepelenë.
 20. Prishja e rrethimeve pa kriter dhe rikualifikimi i banesave tek Kalaja e Ali Pashës.

      Premtime pjesërisht të arritura (në proçes)

 1. Po shkojnë drejt përfundimit dy akset Tepelenë – Lekdush dhe Gusmar – Kuç.
 2. Drejt përfundimit rruga Dukaj-Sinanaj, që lidh krahinën e Lopësit.
 3. Vazhdon puna për segmentin Salari – Nivicë.
 4. Vazhdon rikonstruksioni i rrugës që lidh fshatrat Dorëz, Matohasanaj, Sinanaj, Dhëmblan, Lab Martalloz.
 5. Vazhdon rikonstruksioni i rrugës Bënçë - Lekdush, Bashkia Tepelenë.
 6. Vazhdojnë punimet për rehabilitimin e ujëmbledhësit të Dukajt, me një kapacitet prej rreth 9 milion metër kub ujë.
 7. Vijojnë punimet në ndërtimin e argjinaturës mbrojtësëse pranë Manastirit të Kodrës.

Burimi: https://www.facebook.com/bashkiatepelene